Wat is slagschaduw?

De passerende schaduw van draaiende wieken van een windturbine kan een hinderlijk schaduweffect veroorzaken. Als deze schaduwen zich over een raam bewegen kan de hinder worden vergeleken met een knipperende tl-buis in een kantoorgebouw of het rijden langs een rij bomen bij een ondergaande zon.

De mate van hinder wordt onder meer bepaald door:

  • de blootstellingsduur
  • de intensiteit van de wisselingen in lichtsterkte
  • de frequentie van het passeren (rotortoerental)

De turbines die gepland zijn in Malle en Zoersel zullen zestien maal per minuut roteren. Elke turbine heeft echter drie wieken. Dat wil zeggen dat je 48 maal per minuut die slagschaduw ongevraagd en onaangekondigd in je woonkamer ontvangten ditgedurende onbepaalde tijd.

Je kan het vergelijken met een lekkende kraan. Die hoor je ook maar éénmaal per seconde, maar het ritme van die kraan kan je de muren laten oplopen. Je kan die kraan echter wel dichtdraaien…