Op dinsdagavond 30 april organiseerde Windstil een extra infoavond om de inwoners van Zoersel te informeren over de impact van windturbines op onze levenskwaliteit. Op deze infoavond waren ongeveer 150 burgers aanwezig om te luisteren naar experten die uitleg gaven over de wetgeving,  de impact op onze gezondheid, en enkele getuigenissen.

Windstil, een burgerinformatieplatform, organiseerde al eerder een informatieavond in december 2018 te Malle, waar meer dan 500 geïnteresseerde burgers aanwezig waren. De aanleiding hiervoor  was de bekendmaking van het windturbineproject tijdens een informatievergadering metgouverneur Cathy Berx en met de initiatiefnemers. Tijdens deze informatievergadering gaven zij toelichting over de mogelijke inplanting van vier windturbines.  Dezewindturbines zijn ingetekend bij ETAP, op de twee terreinen van Fingo en in Zoersel op een grasveld naast het industriegebied en naast het voetbalveld van KFC Eendracht Zoersel.

De inplanting van deze windturbines is voorzien nabij woonzones, met meer dan 250 woningen binnen de straal van 500m. Wetenschappelijke studies tonen aan dat windturbines een zware impact hebben op onze leefomgeving, denk maar aan het geluid, gezondheidsrisico’s, de slagschaduw, de fauna, enzovoort. Naast het organiseren van infoavonden, loopt er ook een petitie met als doelstelling: geen windturbines nabij woonwijken. Op 31 januari 2019 werd deze petitie overhandigd aan de gemeente Malle met méér dan 2000 handtekeningen en in maart had de openbare hoorzitting plaats.

De drie meerderheidspartijen DBM, N-VA en CD&V van de gemeente Malle hebben naar aanleiding van de bezorgdheden van de inwoners van Malle een uitgesproken standpunt geformuleerd met betrekking tot het project: “Op basis van de aangeleverde informatie en de beschikbare wetenschappelijke kennis is er onvoldoende zekerheid dat er niet aan de levenskwaliteit wordt geraakt, overwegend dat men windturbines wenst te voorzien tot op 280 meter van woonwijken. Het project sluit niet aan bij de schaal en de opbouw van het landschap. De omvang van het project tast de structuur en de essentiële functies aan van het buitengebied.

Eind april hebben de oppositiepartijen Progressief Malle, Oost-West en Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad zich unaniem akkoord verklaard met de beslissing van de Burgemeester en het Schepencollege.

De meerderheidspartijen van de gemeente Zoersel hebben nog geen openlijk standpunt geformuleerd met betrekking tot het project. Het Vlaams Belang, SPA en CD&V Zoersel maakten eerder al bekend dat zij tegen de plaatsing zijn van de windturbines tussen de dorpskernen van Malle en Zoersel.

 

Windstil