Op deze pagina tonen we jullie nog een aantal citaten van medici om aan te tonen dat er toch degelijk een probleem is met het plaatsen van windturbines nabij woonwijken.

“Windmolens kunnen een groot aantal decibels produceren op een zeer lage frequentie die een mens niet kan horen. We kunnen geluid horen boven pakweg 20 hertz, terwijl windturbines geluiden maken rond de 3 tot 5 hertz. Maar dat wil niet zeggen dat we de geluiden niet kunnen waarnemen. Die lage intensiteiten kan je voelen, ook door het evenwichtsorgaan en sommige personen zijn hier extra gevoelig voor.” – arts en hoogleraar binnen de neurowetenschappen Paul Van de Heyning (UZA/UAntwerpen)

“Geluid van windturbines is een potentieel gezondheidsrisico. Windturbines kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken als mensen erdoor worden blootgesteld aan buitensporige geluidsniveaus.” – Wereldgezondheidsorganistatie rapport 10/10/2018

“Uit een onderzoek blijkt dat onze bloeddruk al de hoogte in gaat bij nachtlawaai met een intensiteit van slechts 35 decibel. Dat is niets want bij een gewoon gesprek produceren we al 45 decibel. Het is onmogelijk om ons gehoor af te sluiten omdat het geconstrueerd is als een 24 uurs-alarm. Lawaai betekent voor ons lichaam intuïtief gevaar. Het is dus geen subjectieve gewaarwording, maar een feit. Bij het onderzoek was er een groep die in een drukke en lawaaierige stad met open raam slaapt. Zij voelden zich allerminst gehinderd. Toch bleek dat bij deze categorie zes keer meer dan normaal een hogere bloeddruk werd gemeten. Bovendien veroorzaakt een hoge bloeddruk nog altijd ziekten als hersentrombose, hartinfarct of hartfalen. Daar komt bij dat een verstoorde slaap een regelrechte ramp is. Simpel gezegd herstelt de slaap ’s nachts wat overdag kapot is gemaakt. We recupereren op fysiek en mentaal vlak. Lukt dat niet, dan wordt ook normaal functioneren onmogelijk. Iedereen heeft recht op volledige stilte tijdens de slaap.” – dokter Marc Goethals, cardioloog O.L.V.-ziekenhuis te Aalst

Advies van Franse Academie voor Geneeskunde: Minimum afstand tot woningen 1500m

Beschrijving van het “windturbinesyndroom”

  • verstoring van de slaap
  • hoofdpijn
  • tinnitus (oorsuizen)
  • druk op de oren
  • duizeligheid
  • misselijkheid
  • visuele vervaging
  • tachycardie ( versnelde hartslag)
  • prikkelbaarheid
  • paniekaanvallen

Bron: wetenschappelijke studie van Dr. Nina Pierpont, Wind Turbine Syndrome. Santa Fe, NM: K-Selected Books, 2009