De gemeente Malle heeft op 3 april negatief advies gegeven omtrent de mogelijkheid van de plaatsing van windturbines in Malle en Zoersel.

Dit is uniek: het is ongezien dat een gemeente een advies uitbrengt voor de aanvraag tot vergunning is ingediend. Het is alvast een zeer goede uitslag, maar dat betekent uiteraard niet dat de turbines er niet komen. De initiatiefnemers kunnen nog steeds een aanvraag indienen, vervolgens moet dan de provincieraad beslissing nemen omtrent het al dan niet verlenen van de vergunning.

Wij zijn dus zeer tevreden met dit advies en dit moedigt elke Windstilmedewerker aan om zich verder te blijven inzetten. Wij hopen nu ook dat Zoersel dit negatief advies zal volgen. De eerste stap hiervoor zal de infoavond in Zoersel zijn. Bovendien gaan we graag in gesprek met elke betrokkene; enkelen hebben hierin al toegezegd.