Dat windturbines geluid produceren lijkt erg normaal, maar wat je waarschijnlijk niet weet is dat het geluid zich via verschillende manieren tot in je woning binnendringt.

Zo heb je natuurlijk de geluidsgolven die zich voortplanten door de lucht door het slagen van de wieken. Bovendien slaat het geluid ook op de mast van de windturbine die als een trom reageert, deze mast is immers hol.

Maar het gaat verder. De mast begint te bewegen, mede door de rotatie van de wieken en door de slag van het geluid van de wieken, en geeft een gestage trilling door in de grond. Deze geluidsgolven onder de grond worden dan weer teruggekaatst door bepaalde lagen in de grond en komen ver van de turbines weer aan de oppervlakte. Er zijn metingen verricht waarbij dit fenomeen tot twaalf kilometer van de turbines werd vastgesteld.

Verder moet je ook rekening houden met de vortex, de luchtstromen achter de turbines die je ook zullen beladen met zowel wind- als geluidsgolven.

Impressie van vortex door windturbines.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO,  de Académie Nationale de Médecine uit Parijs, en steeds meer wetenschappers waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s door modern windturbinegeluid.

Tot op heden worden al deze waarschuwingen door de wetgever genegeerd. Ondanks dat er regelmatig aan de alarmbel wordt getrokken, blijven wijzigingen in onze huidige wetgeving helaas uit!