Welkom op de website van Windstil, een organisatie van burgers uit Malle en Zoersel die hun bezorgdheid delen over het geplande windturbineproject vlakbij onze woonwijken. 

Windstil bestaat uit een groep van mensen die in deze bedreigde wijken wonen. Wij zijn voorstander van hernieuwbare energie. Zo hebben velen van ons al reeds geïnvesteerd in extra isolatie, bouw van passiefhuizen, het installeren van zonnepanelen en alternatieve vervoersmiddelen. Toch moeten we voldoende kritisch blijven over deze windturbines. Ze veroorzaken geluidshinder, slagschaduw, gezondheidsproblemen, financiële schade én weerslag op fauna en flora. Bovendien is windenergie alleen, niet het antwoord op het hele energievraagstuk. 

Uit bezorgdheid gingen wij op zoek naar meer informatie over windturbines en vonden dat er naast de groene stroom opwekking nog vele andere aspecten zijn die zullen toegelicht worden door specialisten en ingenieurs op onze infoavond van 13 december.

Moeten we met z’n allen investeren in hernieuwbare energie? Absoluut. Mag hierdoor onze leefbaarheid in gedrang komen? Absoluut niet. 

Malle en Zoersel zijn groene gemeentes waarbij rustig wonen in harmonie centraal staat. Windstil wil ijveren voor het behoud van dit onverstoorde leven

Deelt u onze visie? 

Sluit u aan bij Windstil. 

Wij kijken alvast uit naar uw komst.